CSR: specialist op het gebied van stress en burn-out

Ruim 15 jaar passen door ons opgeleide stress en burn-out specialisten succesvol en met plezier de CSR-aanpak toe. 

Herstel van burn-out: mentaal én fysiek

Wij benaderen stress en stressproblematiek niet alleen vanuit de psychologie, maar ook vanuit andere wetenschappen, zoals de neurologie, immunologie, endocrinologie en medische wetenschappen. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van oorzaken en gevolgen.  Op basis daarvan volgen logische behandelkeuzes.

Lees meer over het bewezen effect en de wetenschappelijke onderbouwing van CSR-stresscoaching in onze whitepaper.

Resultaten CSR-coaching

Belangrijkste resultaten van de CSR-aanpak voor cliënten met stressklachten en burn-out zijn:
* meer energie (lichaam)
* verhoogd concentratievermogen (geest)
* verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement (gedrag)

Wetenschappelijk onderbouwde CSR®-Methode 

De cursussen zijn gebaseerd op de CSR®-Methode. Kern hiervan is dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen. Op zeker moment kan deze ontregeling niet meer door rust ongedaan worden gemaakt. CSR doceert hoe deze vicieuze cirkel van roofbouw en ontregeling ontstaat en kan worden doorbroken.