De rol van energie bij stress en herstel

Bij het zoeken naar effectieve behandelmethoden van stressproblematiek verdient het aanbeveling om de rol van energie in de benadering te betrekken. Neuro-hormonale processen, gericht op de regulering van energie, spelen een centrale rol in het ontstaan van stressklachten én bij het herstel ervan.

In ons artikel 'Stress en herstel' (gepubliceerd in het tijdschrift NedKAD/Silhouet) wordt accent gelegd op de rol die energie speelt in het ontstaan van stressproblemen én bij de behandeling ervan.

Energie betekent in dit geval iets concreet lichamelijks: suiker in je bloed, je kunnen inspannen. Die energie ontstaat door een vorm van stress die compensatoire stress wordt genoemd. Geen stress voor een 'fight of flight-reactie' dus, maar als energieleverancier.

Lees het artikel