Programma

Tijdens deze 4-daagse cursus maak je kennis met diverse psycho-biologische aspecten van stress en stressproblematiek. Een combinatie van theoretische en praktische kennis uit de gedragspsychologie en medisch-biologische wetenschappen. De cursus maakt stressproblematiek concreet en diagnosticeerbaar en daaruit volgen logische behandelkeuzes. Na afloop van de cursus kan je mensen met stressproblematiek diagnosticeren en passende interventies bieden.

Cursusprogramma

Dag I Psycho-fysiologie van (in)spanning en herstel
- inspanning-herstel model
- compensatoire stress
- het roofbouwproces en lichamelijke ontregelingen
- psycho-fysiologie bij (over)belasting, stress en herstel

Dag II Diagnostiek: gesprek, vragenlijst
en fysiologische indicatoren/biofeedback
 
- klachten en symptomen
- verschillende stresstypes
- diagnostiek: gesprekken, vragenlijst en fysiologische indicatoren/biofeedback
- prognose

Dag III Behandelmodel, fase 1 en 2:
stoppen roofbouw en bevorderen herstel

- principes van CSR-behandeling
- verschillen in aanpak per stresstype
- het Noodplan

- het gefaseerde herstelproces
- herstelinterventies (mentaal/fysiek/gedrag)

Dag IV Behandelmodel, fase 3 , 4 en 5:
Opbouw vitaliteit, zelfmanagement en re-integratie
- interventies opbouw vitaliteit en conditie (mentaal/fysiek/gedrag)
- effectief zelfmanagement
- interventies sociaal maatschappelijk herstel (mentaal/fysiek/gedrag)
- principes voor re-integratie/werkhervatting
- consolidatie van het herstel

     take home tentamen
 

Tentamen

Er wordt een take home tentamen aangeboden na afloop van de cursus, om alle geleerde stof op een rijtje te zetten. Dit tentamen is noodzakelijk voor NIP-psychologen A&O en A&G i.v.m. de toekenning van 48 PE-punten en voor cursisten die Partner van CSR/CSR-coach® willen worden. Bij nieuwe partners worden de gemaakte kosten voor het tentamen gecrediteerd.